Vill du ha en effektivare serviceorganisation
än dina konkurrenter?

Vi tillhandahåller en molntjänst och mobil app
för att styra och förbättra serviceorganisationer.

Serviceteamen fokuserar på kunden

Minimal tid läggs på resor och administration

Ta beslut på fakta

Se alla händelser i realtid och stöd team som ligger efter. Dashboard, KPI:er och rapporter hjälper er att ständigt bli bättre

Era kunder ser värdet av vad ni gör

Automatiska servicerapporter berättar vad som gjorts och vad som kommer att göras

Testa gratis i 1 månad eller Läs mer

 

Tack vare den innovativa lösningen från Seerefine har vi haft möjlighet att spara tid och pengar samtidigt som vi ökat flexibiliteten och kundnöjdheten.

Detta är stor hjälp för att öka effektivitet och kontroll.

- Christofer Salsing, Vd Terrakultur

 

Förbättra serviceorganisationen

Status, order och arbetsuppgifter delas mellan serviceteamen och kontoret. Administrativa uppgifter tas bort.

Via dashboards, KPI:er och rapporter får ni ett bra underlag för att arbeta med förbättringar.

Effektiviseringarna och den ökade transparensen gör att stressen minskar och arbetsmiljön förbättras.

Läs mer...

Stärk din försäljningsposition

Vad kostar en serviceaktivitet och vad är skillnaden mellan olika kunder? Ta fram rapporter på era serviceaktiviteter och beräkna den faktiska kostnaden. Använd informationen för att vinna nästa anbud.

Stärk dina kundrelationer genom att skicka automatiska rapporter till era kundkontakter för att visa på värdet av vad ni gör.

Läs mer...

Enkelt att starta

Ingen hårdvara eller mjukvara behöver installeras. Supportorganisationen är redan på plats. Vi har gjort allting klart för dig.

Prova själv och skapa dig en egen uppfattning.

Testa gratis i 1 månad
 

Testa gratis i 1 månad