Hmm... Vad gjordes sist?

Är 25 minuter efter schemat, håll koll på mig!

Problem, jag kommer inte hinna med sista kunden!

Jag är före schemat och kan ta den!

Beställt 3 stycken till nästa vecka.

Seerefine är en molntjänst och mobil app för att styra och förbättra serviceorganistationer.

Skapa en flexibel och transparent organisation där du och dina kollegor kan dela information och arbeta smartare tillsammans.

Via dashboard, KPI:er och rapporter kan ni utnyttja er servicehistorik för att förbättra er produktivitet och kvalitet. Se var era kostnader ligger och förbättra ert nästa anbud.

 

 

Förbättra serviceorganisationen

Schema i realtid


Se allmän och
kundunik information


Rapportera vad som gjorts
och vad som behöver göras

Lägg order


Skicka arbets- och dagsrapporter

Stärk serviceteamen genom bättre stöd och minskad administration

Status, order och arbetsuppgifter delas naturligt mellan serviceteamen och kontoret. Administrativa uppgifter som exempelvis order, kundrapporter och körjournaler kan tas bort.

Allmän information såsom adresser och digitala nycklar visas. På samma sätt kan kundspecifika önskemål och val av extratjänster göras tydliga.

Effektiviseringarna och den ökade transparensen gör att stressen minskar och arbetsmiljön förbättras.


Ge kontoret full överblick i realtid, ge stöd till serviceteamen och planera verksamheten

  • Har alla kunder fått service?
  • Har några serviceteam haft problem idag?
  • Kommer någon att behöva arbeta övertid?
  • Är det någon som ligger före och kan avlasta?

Med Seerefine kan ni i realtid se vilka kunder som får service och om det är några avvikelser eller problem.

Du vet när du behöver agera och du får informationen du behöver för att ta rätt beslut.

 

Karta med rutter och
teamens status

Dashboard och KPIer

Todo list och
utförda arbetsuppgifter

Orderhantering

Team reporter med
kommentarer och feedback


 
 

Visa dina kunder vad du gör

Det är vanligt att kunderna inte förstår allt det arbete ni gör för att de skall få en bra service.

Vi hjälper er att hålla er kunder uppdaterade, via automatiska servicerapporter, med vilka uppgifter som utförts. Visa för era kontaktpersoner och beslutsfattare värdet av det ni gör så har ni med er det in i nästa förhandling.

Förbättra företaget

Öka produktiviteten genom bättre planering

Planer är inget, planering är allt. Använd detaljerade rapporter och KPI:er på hur ni arbetar idag för att kontinuerligt förbättra era scheman och bli mer effektiva.

Maximera tiden som ni spenderar hos kund genom att identifiera och ta bort aktiviteter som inte tillför något värde.

 

Rapporter till
ledningsgruppen


Förbättra schemaläggningen
baserat på service historik

Se vad som driver kostnader
och jämför kunder


 
 

Använd servicehistorik för att förbättra prissättningen

Ta rapporterna från Seerefine till Excel för djupare analyser. Jämför hur ni arbetar mellan olika kunder.

Få en djupare förståelse av vad som driver era kostnader. Använd det för att förändra era inköp eller stärk er position i nästa förhandling.

Och det finns mer.

Abonnemangsbaserad fakturering

Ingen installation krävs

Grym support

Testa gratis i 1 månad